Otrzymanie dofinansowania projektu POIR w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 201-2020 kwota 131.208 zł

Rury okrągłe

Profile kwadratowe i prostokątne

Profile - owale i elipsy

Profile aluminiowe